A Kántorképző Tanfolyamról

 

      A kántorképző tanfolyam egy háromhetes kurzus, amely lehetővé teszi, hogy a Dunamellékről és az egész országból, sőt határon túlról is összegyűjtse azokat a fiatalokat, akik Istennek akarják szentelni életüket zenével, kántorsággal, kórusneveléssel. A kántorképzésnek Magyarországon már 40 éves hagyománya van. Budapesten Máté János tanár úr alapította a kántorképzőt 1989-ben . Ezt a hagyományt folytatjuk mi is, mostani tanítványai. Minden év júliusában 18-20 napig vagyunk együtt. A diákok nyolc csoportban tanulják a különböző zenei tárgyakat A1-től D2 szintig. A D2-es csoportba járók kántorvizsgát tesznek a tanfolyam végén, ők kántori oklevelet kaphatnak. Idén először a továbbképzősöknek külön csoportot indítottunk.

 

    A kántorképző tanfolyamnak már tizenöt éve minden júliusban a Református Teológia épülete ad otthont (1092 Budapest, Ráday u. 28.). Itt elegendő tanterem áll rendelkezésünkre a csoportos és egyéni órák, valamint az áhítatok és kóruspróbák megtartására. A Teológián található harmóniumokat és orgonákat is használhatjuk. Szállásunk a három hétben a 2004-ben szépen felújított kollégiumi részben van, a napi háromszori étkezés is biztosított a Teológia menzáján. Egyházkerületünk minden évben hozzájárul a tanfolyam költségeihez, ez lehetővé teszi, hogy a határon túlról érkezettek részvételi díját csökkentsük, de a küldő gyülekezetek is segítik a kántorjelölteket.

 

      A tanfolyamon oktatott tantárgyak két főtárgy köré csoportosulnak. Ezek a hangszerjáték - orgonán vagy harmóniumon - és a gyülekezeti ének. Ezekhez kapcsolódó tárgyak a harmónium- és orgonaismeret, a szolfézs illetve zeneelmélet, a zenetörténet, a hymnológia - az énekeskönyvi énekek történeti hátterét, az egyházi liturgiát ismerteti -, énektanítás illetve ének gyakorlás az A csoportoknak, a karvezetés, a CD kórus, ami a C és D osztályokból alakult kamarakórus, ezt vezénylik és tanítják kórusművekre a felsőbb éves tanulók. 2006-tól az A és B csoportok is alkotnak egy kamarakórust, nekik a továbbképzős növendékek tanítanak egyszerűbb kórusműveket. A tanfolyam során minden nap van kóruspróba a nagykórusnak is, melyen mindenkinek kötelező részt venni. Ezen tanáraink tanítanak négyszólamú kórusműveket, melyeket vasárnapi istentiszteletek és a kántorképző záróhangversenye keretében adnak elő. Kiegészítő foglalkozás a hangképzés, amelyen a helyes éneklés technikáit sajátíthatják el a tanulók.

  

     A következő táblázat a tantárgyak osztályonkénti beosztását mutatja 16 munkanapra vonatkozóan. Az egyes értékek órákat jelentenek.

  Ének Hang-szer Gyakor-lás Szol-fézs Zene-tört. Karvez. Hymn. Org.-ism. Ének tan. AB/
CD
Kórus Áhítat
A1 16 8 32 16 16 - - - 16 16 24 8
A2 16 8 32 16 16 - - - 16 16 24 8
B1 16 8 32 16 16 - - - - 16 24 8
B2 16 8 32 16 16 - - - - 16 24 8
C1 16 8 32 16 - 16 - - - 16 24 8
C2 16 8 32 16 - 16 - - - 16 24 8
D1 16 8 32 16 - 16 8 8 16 16 24 8
D2 16 8 32 16 - 16 8 8 16 16 24 8

 

      A tanfolyam során több, tanórákon kívüli program is van.
Az első nap a beiratkozással, a meghallgatás alapján való csoportokba sorolással, a nyitó áhítattal, az eligazítással, a kollégiumba való beköltözéssel telik.
    Minden reggel és este áhítatot tartunk. Reggelente egy-egy diák vagy tanár, este pedig meghívott lelkészek tartanak igemagyarázatot, az alkalom elején és végén hangszerrel kísért énekléssel. Ezek jó alkalmak arra, hogy a leendő kántorok közönség előtt is gyakorolják a hangszerjátékot.
   Vasárnaponként közeli református gyülekezetek istentiszteleteire mennek énekelni és hirdetni a Kántorképző Tanfolyamot.
   Vasárnap délután fakultatív programok vannak, mint közös játékok, séta, városnézés.
Minden évben vannak meghívott vendégek, akik szakirányú előadást tartanak egy-egy témáról. 2007-ben Alföldy-Boruss Csillával, Veressné Petrőcz Máriával és Pálúr Jánossal beszélgettünk életükről és zenei szolgálatukról.

 

   A tanfolyam végén mindenkinek be kell számolnia a három hét alatt szerzett tudásából: minden tantárgyból vizsgákat tartunk, az ezeken elért osztályzatok kerülnek az oklevelekre, amiket az utolsó napon kapnak a tanulók. Egy ilyen oklevél megszerzése egy szint elvégzéséről szóló bizonyítvány. Természetesen a következő évben a csoportba sorolásnál megint felmérik, hogy mennyit haladt, vagy éppen felejtett az illető.
   2007-től a Városligeti fasori református templomban rendezzük a kántorképző tanfolyam ünnepi záróhangversenyét, melyen a tanult kórusműveket, és néhány orgonaművet adunk elő. Ezen nem csak a tanárok, de a felsőbb éves tanulók is vezényelnek.
   Az utolsó napon van a D2-es tanulók kántorvizsgája, melyet a tanárokból alakult vizsgabizottság, és a zsinati énekügyi előadó, Bódiss Tamás által kijelölt vizsgabizottsági elnök jelenlétében tartanak. 2007-ben az elnök Berkesi Sándor volt. A leendő kántorok hangszerjátékból, gyülekezeti énekből, hymnológiából, karvezetésből és énektanításból vizsgáznak istentiszteleti liturgia keretében.
Tekintsd meg a képeket a kántorvizsgáról!

 

    Minden évben rendezünk "Ki mit tud?"-ot, melyen mindenki bemutathatja korábban tanult, szabadidejében, vagy hobbi szinten művelt zenés vagy prózai műsorszámait, mely az érdeklődő közönség szórakoztatását szolgálja.

Tanáraink:

Tarnóczyné Varga
Csenge

tanfolyamvezető,
nagykórus,  karvezetés

G. Bálint Márta

gyülekezeti ének, harmónium, énektanítás

Erdélyi Dániel

karvezetés, nagykórus

Gombos Viktor

szolfézs,
karvezetés,  nagykórus

Gyimesi
Bence

orgona, orgonaismeret

Hajnal Ildikó

harmónium, partitúraolvasás

Kiss Klára Viktória

gyülekezeti ének, harmónium

Kiss Zoltán

harmónium, orgona, zenetörténet

Leopold
László

szolfézs/ zeneelmélet

Lepesi-Benkő Réka

hangképzés

Monostori
Ferenc

harmónium

Vizi István

hymnológia,
ének

     
  Tanáraink voltak korábban:
(a teljesség igénye nélkül)
  Barta Beáta

CD kórus, nagykórus, karvezetés

 

Kissné Mogyorósi
Pálma

szolfézs, nagykórus

  Arany János

zenetörténet, karvezetés, nagykórus

 

Jancsovics
Antal

zenetörténet

 

Kéménczy Antal

harmónium,
orgona
orgonaismeret

Bornai Szilveszter

karvezetés

Mórocz Ildikó

harmónium